NetværketHvad er et Netværk:

Kommunikationen mellem to eller flere elektroniske systemer kaldes et elektronisk datakommunikation-netværk. 

Netværk benyttes i dag mere eller mindre i alle virksomheder.. Lige fra de meste oplagte i IT- og bankverdenen over revisionskontorer, telefon salgsvirksomheder, aviser, dagligvarebutikker til håndværker kontorer

 

Et netværk benyttes til at løse mange forskellige opgaver. Eksempelvis til lagring af elektroniske dokumenter såsom breve og rapporter, et fælles sted som alle medarbejdere har adgang til. Netværket kan også benyttes til at dele hardware som eksempelvis printere.

 

Stort set alle virksomheder bruger i dag internettet til informationssøgning samt til at sende og modtage elektronisk post (e-mail). 

Tilgangen til internettet opnås i dag gennem virksomhedens netværk. Her har et system oprettet en forbindelse til internettet, der deles over netværket med de resterende systemer.

Således er det ikke nødvendigt at have et telefonmodem installeret i hver enkelt computer.

 

Det er let at se, at der ligger store tidsmæssige og hardwaremæssige besparelser ved at installere et netværk.

Eksempelvis er det blevet unødvendigt at bruge disketter når der skal deles dokumenter og andre filer, og alt hvad angår udskrivning og backup af data, kan udføres fra et centralt sted.

Når der tales om et netværks opbygning benyttes ofte udtrykkene peer-to-peer eller client-server netværk, som er udtryk for netværkets konstruktion. De to forskellige netværks konstruktioner er beskrevet i det følgende.