Phoenix BIOS bip-koderAntal bip                                                                                                                                   Beskrivelse

1-1-1-1                                                                                   Ubekræftet bip-kode. Genoptag RAM-chips eller udskift RAM-chips som mulig løsning.

 

1-1-1-3                                                                                                                                   Bekræft reel tilstand.

 

1-1-2-1                                                                                                                                             Hent CPU-type.

 

1-1-2-3                                                                                                                        Initialiser system hardware.

 

1-1-3-1                                                                     Initialiser chipset-registre med indledende POST-værdier.

 

1-1-3-2                                                                                                                                           Sæt i POST-flag.

 

1-1-3-3                                                                                                                               Initialiser CPU-registre.

 

1-1-4-1                                                                                              Initialiser cache til de første POST-værdier.

 

1-1-4-3                                                                                                                                                Initialiser I/O.

 

1-2-1-1                                                                                                                               Initialiser strømstyring.

 

1-2-1-2                                                                   Indlæs alternative registre med indledende POST-værdier.

 

1-2-1-3                                                                                                                                   Gå til bruger patch 0.

 

1-2-2-1                                                                                                                       Initialiser tastatur controller.

 

1-2-2-3                                                                                                                               BIOS ROM-kontrolsum.

 

1-2-3-1                                                                                                                              8254 timer initialisering.

 

1-2-3-3                                                                                                             8237 DMA controller initialization.

 

1-2-4-1                                                                                              Nulstil programmerbar interrupt controller.

 

1-3-1-1                                                                                                                               Test DRAM-opdatering.

 

1-3-1-3                                                                                                                      Test 8742 tastatur controller.

 

1-3-2-1                                                                                           Indstil ES-segmentet til at registrere til 4 GB.

 

1-3-3-1                                                                                                                                           Autosize DRAM.

 

1-3-3-3                                                                                                                                 Klar 512 K basis RAM.

 

1-3-4-1                                                                                                                       Test 512 basis adresselinjer.

 

1-3-4-3                                                                                                                   Test 512 K basis hukommelse.

 

1-4-1-3                                                                                                                               Test CPU bus-frekvens.

 

1-4-2-4                                                                                                                                Gen Initialiser chipset.

 

1-4-3-1                                                                                                                          Skyggesystem BIOS ROM.

 

1-4-3-2                                                                                                                                 Gen Initialiser cachen.

 

1-4-3-3                                                                                                                                            Autosize cache.

 

1-4-4-1                                                                                                   Konfigurer avancerede chipset-registre.

 

1-4-4-2                                                                                       Indlæs alternative registre med CMOS-værdier.

 

2-1-1-1                                                                                                                      Indstil initial CPU-hastighed.

 

2-1-1-3                                                                                                                       Initialiser interrupt-vektorer.

 

2-1-2-1                                                                                                                        Initialiser BIOS-afbrydelser.

 

2-1-2-3                                                                                                                    Check ROM Copyright notice.

 

2-1-2-4                                                                                              Initialiser manager til PCI-optioner-ROM'er.

 

2-1-3-1                                                                                          Kontroller video konfigurationen mod CMOS.

 

2-1-3-2                                                                                                                   Initialiser PCI-bus og enheder.

 

2-1-3-3                                                                                               Initialiserer alle video adaptere i systemet.

 

2-1-4-1                                                                                                                           Skygge Video BIOS ROM.

 

2-1-4-3                                                                                                                    Vis meddelelse om ophavsret.

 

2-2-1-1                                                                                                                        Vis CPU-type og hastighed.

 

2-2-1-3                                                                                                                                                 Test tastatur.

 

2-2-2-1                                                                                                                 Indstil nøgle klik, hvis aktiveret.

 

2-2-2-3                                                                                                                                            Aktivér tastatur.

 

2-2-3-1                                                                                                                    Test for uventede afbrydelser.

 

2-2-3-3                                                                                     Display Prompt Tryk på F2 for at gå ind i SETUP.

 

2-2-4-1                                                                                                                  Test RAM mellem 512 og 640 k.

 

2-3-1-1                                                                                                                          Test udvidet hukommelse.

 

2-3-1-3                                                                                              Test udvidede hukommelses adresselinjer.

 

2-3-2-1                                                                                                                                        Gå til UserPatch1.

 

2-3-2-3                                                                                                     Konfigurer avancerede cache-registre.

 

2-3-3-1                                                                                                    Aktivér eksterne cache og CPU-cacher.

 

2-3-3-3                                                                                                                       Vis ekstern cache-størrelse.

 

2-3-4-1                                                                                                                                Vis besked om skygge.

 

2-3-4-3                                                                                                                        Vis ikke-engang segmenter.

 

2-4-1-1                                                                                                                                      Vis fejlmeddelelser.

 

2-4-1-3                                                                                                                Kontroller for konfigurationsfejl.

 

2-4-2-1                                                                                                                                             Test ur i realtid.

 

2-4-2-3                                                                                                                            Kontroller for tastaturfejl.

 

2-4-4-1                                                                                               Opsætning af hardware afbryder vektorer.

 

2-4-4-3                                                                                                     Test coprocessor, hvis den er til stede.

 

3-1-1-1                                                                                                                       Deaktiver ombord I/O-porte.

 

3-1-1-3                                                                                            Registrer og installer eksterne RS232-porte.

 

3-1-2-1                                                                                        Registrer og installer eksterne parallelle porte.

 

3-1-2-3                                                                                                                Gen Initialiser ombord I/O-porte.

 

3-1-3-1                                                                                                                      Initialiser BIOS-dataområdet.

 

3-1-3-3                                                                                                Initialiser det udvidede BIOS-dataområde.

 

3-1-4-1                                                                                                                  Initialiser diskette controlleren.

 

3-2-1-1                                                                                                                     Initialiser harddisk controller.

 

3-2-1-2                                                                                                    Initialiser lokal bus harddisk controller.

 

3-2-1-3                                                                                                                                        Gå til UserPatch2.

 

3-2-2-1                                                                                                                        Deaktiver A20-adresselinie.

 

3-2-2-3                                                                                                             Ryd enorme ES-segment register.

 

3-2-3-1                                                                                                                         Søg efter optioner-ROM'er.

 

3-2-3-3                                                                                                                        ROMs til skygge indstilling.

 

3-2-4-1                                                                                                                             Konfigurer strømstyring.

 

3-2-4-3                                                                                                                     Aktivér hardware afbrydelser.

 

3-3-1-1                                                                                                                                     Indstil tid på dagen.

 

3-3-1-3                                                                                                                                 Kontroller nøglelåsen.

 

3-3-3-1                                                                                                                                        Slet F2-prompten.

 

3-3-3-3                                                                                                                               Scan efter F2-tasteslag.

 

3-3-4-1                                                                                                                     Gå ind i CMOS-opsætningen.

 

3-3-4-3                                                                                                                                           Ryd i POST-flag.

 

3-4-1-1                                                                                                                                         Kontroller for fejl.

 

3-4-1-3                                                                         POST gjort, forbered dig på at starte operativsystemet.

 

3-4-2-1                                                                                                                                                            Et bip.

 

3-4-2-3                                                                                                             Kontroller adgangskode (valgfrit).

 

3-4-3-1                                                                                                                        Ryd global deskriptor tabel.

 

3-4-4-1                                                                                                                             Klare paritet kontrollere.

 

3-4-4-3                                                                                                                                   Ryd skærm (valgfrit).

 

3-4-4-4                                                                                                 Kontroller virus- og backup påmindelser.

 

4-1-1-1                                                                                                                           Prøv at starte med INT 19.

 

4-2-1-1                                                                                                                                Afbryd håndteringsfejl.

 

4-2-1-3                                                                                                                                 Ukendt afbrydelse fejl.

 

4-2-2-1                                                                                                                             Ventende afbrydelse fejl.

 

4-2-2-3                                                                                                                          Initialiser option ROM-fejl.

 

4-2-3-1                                                                                                                                                        Luk Fejl.

 

4-2-3-3                                                                                                                                  Udvidet blok flytning.

 

4-2-4-1                                                                                                                                      Fejl ved lukning 10.

 

4-3-1-3                                                                                                                                         Initialiser chipset.

 

4-3-1-4                                                                                                                          Initialiser opdatering disk.

 

4-3-2-1                                                                                                                       Kontroller for tvungen flash.

 

4-3-2-2                                                                                                                   Kontroller HW-status for ROM.

 

4-3-2-3                                                                                                                                         BIOS ROM er OK.

 

4-3-2-4                                                                                                                    Foretag en komplet RAM-test.

 

4-3-3-1                                                                                                                         Foretag OEM-initialisering.

 

4-3-3-2                                                                                                                 Initialiser afbryder controlleren.

 

4-3-3-3                                                                                                                                 Læs i bootstrap-kode.

 

4-3-3-4                                                                                                                             Initialiserer alle vektorer.

 

4-3-4-1                                                                                                                              Start flash-programmet.

 

4-3-4-2                                                                                                                             Initialiser boot-enheden.

 

4-3-4-3                                                                                                                            Startkoden blev læst OK.

 

2 tone sirene                                                                                 Lav processorhastighed, spændingsniveau.