Tasteturgenveje til Windows 10Kopiér, Sæt ind og andre generelle tastaturgenveje

Tryk på denne tast

Hvis du vil gøre dette

Ctrl + X

Klippe det markerede element.

Ctrl + C (eller Ctrl + Insert)

Kopiere det markerede element.

Ctrl+V (eller Skift+Insert)

Indsætte det markerede element.

Ctrl+Z

Fortryde en handling.

Alt + tabulator

Skifte mellem åbne apps.

Alt + F4

Lukke det aktive element eller afslutte den aktive app.

Windows-tast  + L

Låse din pc.

Windows-tast +D

Vise og skjule skrivebordet.

F2

Omdøbe det markerede element.

F3

Søge efter en fil eller mappe i Stifinder.

F4

Vise adresselinje listen i Stifinder.

F5

Opdatere det aktive vindue.

F6

Cirkulere gennem skærm elementerne i et vindue eller på skrivebordet.

F10

Aktivere menulinjen i den aktive app.

Alt+F8

Vise din adgangskode på logonskærmen.

Alt+Esc

Cirkulere gennem elementerne i den rækkefølge, de blev åbnet.

Alt+understreget bogstav

Udføre kommandoen for det pågældende bogstav.

Alt+Enter

Se det markerede elements egenskaber.

Alt+Mellemrumstast

Åbne en genvejsmenu for det aktive vindue.

Alt + Venstre pil

Gå tilbage.

Alt+højre pil

Gå fremad.

Alt + Page Up

Flytte en skærm op.

Alt + Page Down

Flytte en skærm ned.

Ctrl + F4

Lukke det aktive dokument (i apps, der er i fuld skærm, og hvor du kan have flere dokumenter åbne samtidigt).

Ctrl + A

Markere alle elementerne i et dokument eller vindue.

Ctrl + D (eller Delete)

Slette det markerede element og flytte det til Papirkurv.

Ctrl+R (eller F5)

Opdatere det aktive vindue.

Ctrl + Y

Annullere en fortrudt handling.

Ctrl + Højre pil

Flytte markøren til begyndelsen af det næste ord.

Ctrl+Venstre pil

Flytte markøren til begyndelsen af det foregående ord.

Ctrl+Pil ned

Flytte markøren til begyndelsen af det næste afsnit.

Ctrl+Pil op

Flytte markøren til begyndelsen af det foregående afsnit.

Ctrl+Alt+Tabulator

Bruge piletasterne til at skifte mellem alle åbne apps.

Alt+Skift+piletaster

Når en gruppe eller et felt er i fokus i menuen Start, skal du flytte det i den retning, der er angivet.

Ctrl+Skift+piletaster

Når et felt er i fokus i menuen Start, kan du flytte det til et andet felt for at oprette en mappe.

Ctrl+Piletaster

Tilpasse menuen Start, når den er åben.

Ctrl + piletast (for at flytte til et element) + Mellemrum

Markere flere individuelle elementer i et vindue eller på skrivebordet.

Ctrl + Skift med en piletast

Markere en tekstblok.

Ctrl+Esc

Åbne Start.

Ctrl+Skift+Esc

Åbne Jobliste.

Ctrl + Skift

Skifte tastaturlayout, når flere tastaturlayouts er tilgængelige.

Ctrl+Mellemrum

Slå kinesisk IME (Input Method Editor) til eller fra.

Skift + F10

Vise genvejsmenuen for det markerede element.

Skifte med en vilkårlig piletast

Markere mere end ét element i et vindue eller på skrivebordet eller markere tekst i et dokument.

Skift + Delete

Slette det markerede element uden at flytte det til Papirkurv.

Højre pil

Åbne den næste menu til højre eller åbne en undermenu.

Venstre pil

Åbne den næste menu til venstre eller lukke en undermenu.

Esc

Stoppe eller forlad den aktuelle opgave.

PrtScn

Tage et skærmbillede af hele din skærm og kopiere det til Udklipsholder. 

Bemærkning

  • Du kan ændre denne genvej, så den også åbner skærmklip, som giver dig mulighed for at redigere dit skærmbillede. Vælg Start  > Indstillinger > Øget tilgængelighed > Tastatur, og aktiver omskifteren under genvejen Udskriv skærmbillede.

 

Tastaturgenveje med Windows-tasten

Tryk på denne tast

Hvis du vil gøre dette

Windows-tast 

Åbne eller lukke Start.

Windows-tast  + A

Åbne Handlingscenter.

Windows-tast +B

Indstille fokus i meddelelsesområdet.

Windows-tast +C

Åbn Cortana i lydtilstand.

 

Bemærkninger

  • Denne genvej er slået fra som standard. Hvis du vil slå den til, skal du vælge Start  > Indstillinger > Cortana og slå aktivere til/fra-knappen under Lad Cortana lytte efter mine kommandoer, når jeg trykker på Windows-tasten+C.

  • Cortana er kun tilgængeligt i visse lande/områder, og nogle funktioner i Cortana er muligvis ikke tilgængelige overalt. Hvis Cortana ikke er tilgængeligt eller er slået fra, kan du stadig bruge Søg.

Windows-tast +Skift+C

Åbne amulet menuen.

Windows-tast +D

Vise og skjule skrivebordet.

Windows-tast +Alt+D

Vise og skjule dato og klokkeslæt på skrivebordet.

Windows-tast +E

Åbne Stifinder.

Windows-tast +F

Åbne Feedback Hub og tag et skærmbillede.

Windows-tast +G

Åbne Spillelinje, mens et spil er åbent.

Windows-tast +H

Starte diktering.

Windows-tast +I

Åbne Indstillinger.

Windows-tast +J

Indstille fokus til et Windows-tip, når der findes et.

 

Når et tip til Windows vises, skal du fokusere på tippet.  Tryk på tastaturgenvejene igen for at indstille fokus til det element på skærmen, som Windows-tippet er knyttet til.

Windows-tast +K

Åbne den hurtige handling Opret forbindelse.

Windows-tast +L

Låse pc'en eller skifte konti.

Windows-tast +M

Minimere alle vinduer.

Windows-tast +O

Låse enhedens retning.

Windows-tast +P

Vælge en skærmtilstand for præsentationen.

Windows-tast +Ctrl+Q

Åbne Lynhjælp.

Windows-tast +R

Åbne dialogboksen Kør.

Windows-tast +S

Åbne Søg.

Windows-tast +Skift+S

Tage et skærmbillede af en del af skærmen. 

Windows-tast +T

Navigere gennem apps på proceslinjen.

Windows-tast +U

Åbne Funktioner til øget tilgængelighed.

Windows-tast +V

Åbne udklipsholderen. 

Bemærkning

  • Hvis du vil aktivere denne genvej, skal du vælge Start  > Indstillinger > System > Udklipsholder og derefter aktivere til/fra-knappen under Udklipsholder Oversigt. 

Windows-tast +Skift+V

Skifte mellem meddelelser.

Windows-tast +X

Åbne menuen Hurtiglink.

Windows-tast +Y

Skifte input mellem Windows Mixed Reality og skrivebordet.

Windows-tast +Z

Vise de tilgængelige kommandoer i en app i fuldskærmsvisning.

Windows-tast +punktum (.) eller semikolon (;)

Åbne emoji panel.

Windows-tast +komma (,)

Vise skrivebordet midlertidigt.

Windows-tast +Pause

Vise dialogboksen Egenskaber for system.

Windows-tast +Ctrl+F

Søge efter pc'er (hvis du er på et netværk).

Windows-tast +Skift+M

Gendanne minimerede vinduer på skrivebordet.

Windows-tast +tal

Åbne skrivebordet, og starte den app, der er fastgjort til proceslinjen på positionen angivet med tallet. Skifte til den pågældende app, hvis den allerede kører.

Windows-tast +Skift+tal

Åbne skrivebordet og starte en ny forekomst af den app, der er fastgjort til proceslinjen på positionen angivet med tallet.

Windows-tast +Ctrl+tal

Åbne skrivebordet og skifte til det senest aktive vindue i den app, der er fastgjort til proceslinjen på positionen angivet med tallet.

Windows-tast +Alt+tal

Åbne skrivebordet og jumplisten til den app, der er fastgjort til proceslinjen på positionen angivet med tallet.

Windows-tast +Ctrl+Skift+tal

Åbne skrivebordet og åbne en ny forekomst som administrator af den app, der er placeret et givent sted på proceslinjen.

Windows-tast +Tabulator

Åbne Opgavevisning.

Windows-tast +Pil op

Maksimere vinduet.

Windows-tast +Pil ned

Fjerne den aktuelle app fra skærmen eller minimere skrivebords vinduet.

Windows-tast +Venstre pil

Maksimere appen eller skrivebord vinduet i venstre side af skærmen.

Windows-tast +Højre pil

Maksimere appen eller skrivebord vinduet i højre side af skærmen.

Windows-tast +Home

Minimere alle vinduer undtagen det aktive skrivebords vindue (gendanner alle vinduer ved næste tryk).

Windows-tast +Skift+Pil op

Strække skrivebords vinduet til toppen og bunden af skærmen.

Windows-tast +Skift+Pil ned

Gendanne/minimere de aktive skrivebords vinduer lodret, men bevare bredden.

Windows-tast +Skift+Venstre pil eller Højre pil

Flytte en app eller et vindue på skrivebordet fra én skærm til en anden.

Windows-tast +Mellemrum

Skifte mellem inputsprog og tastaturlayout.

Windows-tast +Ctrl+Mellemrum

Skifte til et tidligere valgt input.

Windows-tast +Ctrl+Enter

Slå Oplæser til.

Windows-tast +plus (+)

Åbne Forstørrelsesglas.

Windows-tast +skråstreg (/)

Starte IME-konvertering.

Windows-tast +Ctrl+V

Åbne prik på skulderen.

Windows-tast  +Ctrl+Skift+B

Vække pc fra en tom eller sort skærm

 

Tastaturgenveje i dialogbokse

Tryk på denne tast

Hvis du vil gøre dette

F4

Se punkterne på den aktive liste.

Ctrl+Tab

Flytte fremad gennem faner.

Ctrl+Skift+Tabulator

Flytte tilbage gennem faner.

Ctrl + tal (tallene 1–9)

Flytte til tabulator.

Tabulator

Flytte fremad gennem indstillinger.

Skift+Tab

Flytte tilbage gennem indstillinger.

Alt+understreget bogstav

Aktivere den kommando (eller vælge den indstilling), som bogstavet repræsenterer.

Mellemrumstast

Markere et afkrydsningsfelt eller fjerne markeringen i det, hvis den aktive indstilling er et afkrydsningsfelt.

Backspace

Åbne en mappe på et højere niveau, hvis en mappe er markeret i dialogboksen Gem som eller Åbn.

Piletaster

Vælge en knap, hvis den aktive indstilling er en gruppe alternativknapper.

 

Tastaturgenveje i Stifinder

Tryk på denne tast

Hvis du vil gøre dette

Alt+D

Vælge adresselinjen.

Ctrl + E

Vælge søgefeltet.

Ctrl+F

Vælge søgefeltet.

Ctrl + N

Åbne et nyt vindue.

Ctrl + W

Lukke det aktive vindue.

Ctrl + rullehjul på musen

Tilpasse størrelse og visning af fil- og mappe ikon.

Ctrl + Skift + E

Vise alle mapper over den valgte mappe.

Ctrl+Skift+N

Oprette en ny mappe.

Num Lock + asterisk (*)

Åbne alle undermapper i den valgte mappe.

Num Lock + plustegn (+)

Se indholdet af den valgte mappe.

Num Lock + minustegn (-)

Skjule den valgte mappes indhold.

Alt + P

Vise indholdsruden.

Alt+Enter

Åbne dialogboksen Egenskaber for det valgte element.

Alt+højre pil

Åbne den næste mappe.

Alt+Pil op

Åbne mappen, som mappen var i.

Alt + Venstre pil

Åbne den foregående mappe.

Backspace

Åbne den foregående mappe.

Højre pil

Se den valgte mappes indhold, hvis det er skjult, eller vælge den første undermappe.

Venstre pil

Skjule den aktuelle mappes indhold, hvis det vises, eller vælge den mappe, som mappen var i.

Slut

Vise det nederste af det aktive vindue.

Start

Vise det øverste af det aktive vindue.

F11

Maksimere eller minimere det aktive vindue.

 

Tastaturgenveje til virtuelle skriveborde

Tryk på denne tast

Hvis du vil gøre dette

Windows-tast +tabulator

Åbne Opgavevisning.

Windows-tast +Ctrl+D

Tilføje et virtuelt skrivebord.

Windows-tast  + Ctrl + Højre pil

Skifte mellem virtuelle skriveborde, du har oprettet til højre.

Windows-tast  + Ctrl + Venstre pil

Skifte mellem virtuelle skriveborde, du har oprettet til venstre.

Windows-tast +Ctrl+F4

Lukke det virtuelle skrivebord, du bruger.

 

Tastaturgenveje til proceslinjen

Tryk på denne tast

Hvis du vil gøre dette

Skift + klik på en knap på proceslinjen

Åbne en app eller hurtigt åbne en ekstra forekomst af en app.

Ctrl + Skift + klik på en knap på proceslinjen

Åbne en app som administrator.

Skift + højreklik på en knap på proceslinjen

Vise vindues menuen for appen.

Skift + højreklik på en grupperet knap på proceslinjen

Vise vindues menuen for gruppen.

Ctrl + klik på en grupperet knap på proceslinjen

Navigere gennem vinduerne i gruppen.

 

Tastaturgenveje til Indstillinger

Tryk på denne tast

Hvis du vil gøre dette

Windows-tast +I

Åbne indstillinger.

Backspace

Gå tilbage til startsiden for indstillinger.

Skrive på en side med søgefeltet

Søge i indstillinger.